От днес до 2 юни започва подаването на заявления за приемни изпити на ученици след 7 клас в държавните и общински училища. Училищното гнездо, в което се подават формулярите, е ПМГ “Асен Златаров”. Това може да става всеки работен ден от 8 до 18 часа и от 8 до 14 часа за почивните. Документи ще се приемат в кабинета на педагогическия съветник.
Изпитът по български език и литература е насрочен за 19 юни, а по математика ще се проведе на 25 същия месец.