С влизането в сила от 1 юни на новия позитивен лекарствен списък няма да има листи на чакащите по програмите за скъпоструващо лечение.

Това уверяват от здравната каса, цитирани от zdrave.net.

Пациентите от листите на чакащите, включени в програмите на касата за множествена склероза и хронични вирусни хепатити и цирози, които са подали документи от 2007 г. до края на юни 2008 г., трябва да представят актуализирани документи в РЗОК за одобрение на протоколите до края на този месец.

Тези, които са подали документите си от средата на 2008 г. до края на миналата година, трябва да представят исканите документи до края на юли, разясняват от касата.

Актуализираните документи са: заявление-оригинал на протокола с отразени назначения по него, което съдържа данни дали е провеждана или не друга терапия до момента; експертно становище от специализираната комисия, назначила лечението; декларация за съгласие.

Пациентите, които вече се лекуват по тези програми, ще получат служебна заверка на протоколите си, за да завършат пълния курс на лечение. За целта е необходимо да представят в РЗОК само оригинала на протокола, по който са отпуснати лекарствата им, без да е задължително да подготвят пълния набор от документи, допълват от институцията.

Ако пък пациентът е подал документите си в рамките на тази година - до 13-ти май, и медикаментите му са включени в новия позитивен списък, той не следва да подава допълнителни документи. Те ще бъдат разгледани служебно, като това важи за лекуващите се по всички настоящи програми за скъпоструващо лечение, уточняват от касата.

Ако лекарството не влиза в новия списък, пациентът трябва да смени курса си на лечение, за да получава частично или пълно заплащане на медикаментите си от касата.  В този случай трябва да се обърне към лекуващия си лекар.