КЪДЕ ЩЕ ГЛАСУВАМЕ НА 5 ЮЛИ?

За разлика от изминалите Евро избори, когато гласувахме в 21 изборни секции, за парламентарните секциите са 20. Няма да бъде разкривана изборна секция в Болницата.
Тук публикуваме местонахождението на секциите и на изнесените списъци на гласоподавателите от общината.
І секция – Клуб на миньора в кв. 8  -  Магазин в кв.8-супера
ІІ секция – СОУ „Хр.Ясенов”-МУЦ  -  Магазин в кв.8-супера
ІІІ секция - СОУ „Хр.Ясенов”- кл.стая на ІІ ет.  -  Компютърен център към Общината до магазин „Хубави неща”
ІV секция - СОУ „Хр.Ясенов”- основното училище  -  Автогарата
V секция – Спортна зала „Чавдар”  -  Автогарата
VІ секция – „Етрострой” ИГЕ  - площад „Зольовец”-магазина за фураж
VІІ секция – Спортна зала „Стоян Николов  - Автогарата
VІІІ секция – НЧ „Тодор Пеев”  -  Читалище „Тодор Пеев”
ІХ секция – ОУ „Хр.Ботев” /вход откъм бул.”Руски”  -  Автогарата
Х секция - ОУ „Хр.Ботев” /вход откъм двора  -  Павилиона на ул. „Отец Паисий”
ХІ секция - ОУ „Хр.Ботев” /стола  -  Магазин за хранителни стоки кв.Ябланица
ХІІ секция- не се разкрива
ХІІІ секция – с.Рибарица /салона в кметството  -  Магазина на РПК в центъра
ХІV секция – с.Ямна, Златичора /салона в кметството  -  Магазина пред кметството
ХV секция – с.Ямна, Чертиград /клуба в читалището  -  Сградата на пощата
ХVІ секция – с.Бойковец /салона в читалището  -  Кметството
ХVІІ секция – с.Оселна /салона в кметството  -  Магазина
ХVІІІ секция – с.Брусен /салона на читалището  -  Хранителния магазин в центъра
ХІХ секция – с.Лопян /ОУ „Хр.Ботев”  -  Сладкарницата в центъра
ХХ секция – с.Лъга /салона на читалището  -  Магазина на РПК, сградата на кметството
ХХІ секция – с.М.Искър /салона в кметството  -  Кметството
От 13 673 жители на общината в списъците с право на глас са записани 11 411 човека.
Отново напомняме, че до 20 юни т.г. се издават удостоверения за гласуване в друго населено място и искания за гласуване по настоящ адрес.
зАБЕЛЕЖКА:СЛЕД СЕКЦИИТЕ СА ПОСОЧЕНИ МЕСТАТА, КЪДЕТО СА ИЗНЕСЕНИ СПИСЪЦИТЕ НА ГЛАСОПОВАТЕЛИТЕ ОТ СЪОТВЕТНАТА СЕКЦИЯ.