1-ва секция
847 избиратели, гласували - 435 , действителни – 427:
КБ -144, ГЕРБ -107, НФСБ - 47, АТАКА - 47, ВМРО-24, ДПС – 1, РЗС - 6
2-ра секция
896 избиратели, гласували - 405, действителни – 400:
КБ -120, ГЕРБ - 99, АТАКА - 49, ВМРО - 41, НФСБ - 33, ДПС - 0, РЗС - 4
3-та секция
894 избиратели, гласували - 496, действителни – 488:
КБ-175, ГЕРБ -118, ВМРО - 56, НФСБ - 48, АТАКА - 35, ДПС - 2, РЗС - 6
4-та секция
784 избиратели, гласували - 474, действителни – 467:
КБ-207, ГЕРБ - 88, ВМРО - 61, НФСБ - 38, АТАКА -18, ДПС - 2, РЗС - 2
5-та секция
1046 избиратели, гласували - 475, действителни – 465:
КБ - 202, ГЕРБ - 85, ВМРО - 88, НФСБ - 22, Атака-17, ДПС - 5, РЗС - 9
6-та секция
975 избиратели, гласували - 588, действителни – 580:
КБ - 280, ГЕРБ - 102, ВМРО-47, НФСБ - 39, АТАКА - 31, ДПС - 4, РЗС - 6
7-ма секция
849 избиратели, гласували -564, действителни -554:
КБ-211, ГЕРБ - 119, ВМРО - 73, НФСБ-51, АТАКА - 29, ДПС - 6, РЗС - 15
8-ма секция
799 избиратели, гласували - 491, действителни – 485:
КБ-195, ГЕРБ - 100, НФСБ - 50, АТАКА-38, ВМРО - 33, ДПС - 1, РЗС - 9
9-та секция
975 избиратели, гласували - 576, действителни -563:
КБ-259, ГЕРБ - 100, НФСБ - 60, ВМРО - 51, АТАКА-35, ДПС - 2, РЗС - 8
10-та секция
846 избиратели, гласували - 443, действителни – 440:
КБ - 155, ГЕРБ-90, ВМРО - 67, НФСБ-37, АТАКА-29, ДПС - 3, РЗС - 9
11-та секция
934 избиратели, гласували - 509, действителни -500:
КБ-207, ГЕРБ - 91, НФСБ - 58, АТАКА - 46, ВМРО - 40, ДПС - 1, РЗС - 12
13-та секция /с.Рибарица/
183 избиратели, гласували -124, действителни -122:
КБ -51, ГЕРБ - 39, НФСБ - 10, ВМРО - 9, АТАКА - 7, ДПС - 0, РЗС - 1
14-та секция /с.Ямна/ - Златичора
79 избиратели, гласували - 58, действителни – 57:
КБ - 27, ГЕРБ - 14, ВМРО - 9, АТАКА - 1, НФСБ - 1, ДПС - 1, РЗС - 0
15-та секция /с.Ямна/ - читалището
97 избиратели, гласували - 69, действителни - 67:
КБ - 36, ГЕРБ - 16,  АТАКА - 1, ВМРО - 2, НФСБ-3, ДПС - 1, РЗС - 2
16-та секция /с.Бойковец/
97 избиратели, гласували - 75, действителни-71:
КБ - 24, ГЕРБ-28, АТАКА - 5, ВМРО - 3, НФСБ - 3, ДПС - 1, РЗС - 0
17-секция /с.Оселна/
13 избиратели, гласували-14, действителни -14:
КБ - 7, ГЕРБ - 6, ДПС - 0, РЗС - 0
18-та секция /с.Брусен/
191 избиратели, гласували -149, действителни -146:
КБ - 67, ГЕРБ - 50, НФСБ - 10, ВМРО-2, АТАКА-3, ДПС - 0, РЗС - 1
19-та секция /с.Лопян/
371 избиратели, гласували - 279, действителни -267:
КБ -135, ГЕРБ - 68, ВМРО - 23, НФСБ -14, АТАКА-5, ДПС - 3, РЗС - 3
20-та секция /с.Лъга/
152 избиратели, гласували - 97, действителни – 93:
КБ -36, ГЕРБ - 17, ВМРО -19, НФСБ - 10, АТАКА - 4, ДПС - 1, РЗС - 1
21-ва секция /с.М.Искър/
248 избиратели, гласували -183, действителни -171:
КБ - 62, ГЕРБ - 62, ВМРО - 25, АТАКА - 7, НФСБ-2, ДПС - 1, РЗС - 3