Броени дни остават до провеждането на извънредните парламентарни избори на 26 март т.г. В Етрополска община право на глас имат 10 909 човека, като в Етрополе са 9626, Рибарица – 160, в Ямна общо 212, Оселна – 10, Брусен – 133, Лопян – 303, Лъга – 150, Бойковец - 65 и Малки Искър – 250 човека.
За правилното протичане на изборите, в общината са създадени 21 избирателни секции.
Избирателните списъци са залепени на определените със заповед на кмета места.
Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.на територията на община Етрополе не е образувана.
За разкриването на такава секция са необходими не по-малко от 10 избиратели с трайни увреждания, заявили желанието си в писмена форма чрез заявление по образец.