Близо 2 часа продължи протестният митинг в Трудовец,  организиран срещу утвърдената площадка за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци. На демонстрацията присъстваха над 700 жители на селото, според организаторите. Зам.областните управители  Мартин Шишков и Цанко Маринов, кметовете на Ботевград и Трудовец, представители на общинското ръководство и общински съветници също бяха на митинга.
Проявата на недоволство започна с изказвания по наболялата тема. Сред ораторите бяха представителите на Инициативния комитет срещу изграждане на депо в местността “Саманлия” – Кольо Колев, Пенка Вушкова, Иванка Караджова, както и Петя Кочкова, Иван Райчинов, Албена Симеонова – бивш еколог на община Ботевград, Валентин Василев от Правец и други. Общото в изразените мнения бе, че депо трябва да бъде изградено, но на друго място, което да е отдалечено от селищата.

Петя Кочкова предложи да бъдат проучени други терени за тази цел. Тя конкретизира, че депо може да бъде изградено между Гурково и Новачене, между Ботевград и Литаково, около Видраре или Джурово.   

Албена Симеонова заяви, че е сбъркана политиката на правителството относно изграждането на подобни депа. Според нея разделното събиране и екологичната култура на гражданите са решение на проблема с отпадъците.

Представител на Коалиция “За да остане природата в България” каза, че вмеско депо е по-добре да бъде изграден завод за рециклиране на отпадъци.

Валентин Василев от Правец публично обяви, че в сдружение “Инфрастрой”, което е спечелило поръчката за изграждане на регионалното депо, влизат фирмите “Агробилд”, “Енергоремонтстрой, Пътно поддържане”, “Пътища и съоръжения”, в които съдружница са Васил Златев, Столична община и други.

Кольо Колев информира присъстващите на митинга за свършената работа до момента от Инициативния комитет. Той каза, че се очакват отговори на подадените сигнали в няколко ведомства и институции. Той заяви, че ако никой не обърне внимание на исканията на хората от Трудовец да не се изгражда депо в землището на селото, Инициативният комитет ще потърси съдействие от Европейския съюз.

Думата за изказване на митинга поиска кметът на Ботевград Георги Георгиев, но тя не му бе дадена. Кольо Колев обясни, че преди протеста Инициативният комитет е взел решение да не се предоставя думата на управляващите, тъй като диалогът с тях е изчерпан.