Повече от 28 000 седмокласници ще се явят на днешния изпит по математика за кандидатстване в елитните гимназии. Той започва точно в 9.00 часа, а изпитния вариант ще бъде изтеглен минути преди това в сградата на Министерството на образованието.

Изпитът по математика ще е под формата на тест и съдържа 50 задачи, които седмокласниците трябва да решат за три астрономически часа. Максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 100. Част от въпросите са с четири възможности за отговор, от които само един е верен. Друга част от въпросите са със свободен отговор - дава се отговор единствено във вид на число. Верните отговори се оценяват с 1, 2 и 3 точки.

Резултатите ще бъдат обявени до 2 юли.