2466 кандидат-студенти ще се явят на днешния приемен изпит по математика в Университета за национално и световно стопанство. Това е и първия кандидатстудентски изпит в УНСС. Въпросите и верните отговори от теста по математика ще бъдат публикувани още днес на сайта на университета. Оценките ще бъдат обявени утре отново на сайта на висшето училище, на листинги, разлепени в сградата на университета, или чрез SMS до кандидат-студентите, които са пожелали това.
 
Кандидат-студентите, на които бяха приети документите за участие в конкурсните изпити и в класирането, са 10680. На 2024 кандидати документите не бяха приети поради това, че в дипломите им сумата от оценките по български език и литература и по математика не отговаряше на изискването за входящ минимален бал от 8 единици. Така броят на кандидати е както следва:

Подали документи: 12 704 кандидат-студенти

Приети документи на 10 680 кандидати.

За трета поредна година УНСС е българското висше училище с най-голям брой кандидат-студенти, въпреки че има входящ минимален бал и задължителни приемни изпити за всички специалности. (За нито една специалност няма прием с оценки от матурите.)

Ако в СУ "Св. Кл. Охридски" кандидатите са 10 720, а местата - 5162, т.е. 2.07 кандидати ще се състезават за 1 място, то в УНСС кандидатите са 10 680, а местата - 3450, т.е. 3.09 кандидати ще се състезават за едно място, което е 1,5 пъти повече от СУ.
Най-предпочитаната специалност в УНСС е "Финанси, счетоводство и контрол", в която за 1 място ще се състезават 16,51 кандидати. Най-предпочитаната специалност в СУ "Св. Кл. Охридски" е "Право" - за едно място се ще се състезават 5 кандидати. За същата специалност в УНСС за едно място ще се състезават 10.52 кандидати, т.е. 2,1 пъти повече от СУ.

Най-предпочитаното професионално направление е "Икономика", в което има 28 специалности, в т.ч. поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол". Голям е интересът и към трите специалности, в които обучението е изцяло на английски език: "Икономика", "Международни икономически отношения" и "Финанси и счетоводство".
Кандидат-студенти в УНСС са 138 близнаци и тризнаци, 3 лауреати на олимпиади, 13 сираци, 35 инвалиди, 4 слепи младежи и 3 лишени от родителски грижи.
      
Приемът на студенти в УНСС за учебната 2009/2010 г. за втори път ще бъде по професионални направления. Целта е те да избират специалност след като са изучавали блок от фундаментални университетски дисциплини и са натрупали знания, които ще им позволят да се ориентират в избора на професия.

В УНСС се обучават бакалаври в шест професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Политически науки", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки" и "Социология, антропология и науки за културата".

Тази година университетът ще приеме 3 450 студенти, разпределени по професионални направления: "Икономика" - 2 475, "Администрация и управление" - 375, "Политически науки" - 200, "Право" - 150, "Обществени комуникации и информационни науки" - 50, "Социология" - 50. 150 студенти, дистанционна форма на обучение, ще бъдат приети във филиала на УНСС - Хасково: 100 в "Икономика" и 50 в "Администрация и управление".
      
За трета година приемът в УНСС ще става чрез единен приемен изпит (тестове), който се състои от задължителна и специална част. Задължителната част включва: модул 1 - изпит по български език и езикова култура (20 въпроса), и модул 2 - изпит по математика - основи (20 въпроса), а специалната - модул 3 (40 въпроса), е по избор от пет изпита: математика, български език и литература, история на България, география на България и икономика.
 
На предварителните изпити в УНСС се явиха 8 508 кандидат-студенти. Оценките от тях важат за класирането след редовната кандидатстудентска кампания. Ако кандидат-студентите се явят и на предварителен, и на редовен кандидатстудентски изпит, участват в класирането с по-високата оценка.