Скалата за оценяване на резултатите от изпитите по български език и литература и математика за кандидатстване след 7 клас остава същата и няма да бъде променяна. Това съобщи в Русе министърът на образованието и науката Даниел Вълчев. Решението е взето след направена сравнителна характеристика с резултатите от миналата година.

Отговорът на въпроса дали изпитните материали тази година са по-трудни от миналогодишните не е субективен, а е въпрос на сравнителен анализ за това как са се справили кандидат-гимназистите миналата и тази година, заяви още Вълчев. Затова и експертите на МОН са направили сравнение на резултатите по четири компонента:

„Първо, от гледна точка на средните оценки - различни ли са средните оценки или не. Второ, има ли увеличение на слабите оценки. Трето, наличието или отсъствието на непреодолими задачи. И на последно място, как изглеждат графиките с оценките".  

Сравнението показва, че има леко повишение на средната оценка в рамките на стотни от процента по български език и литература и леко понижение при резултатите по математика. Намалява броят на слабите оценки по български език и се повишават  съвсем леко тези по математика. Драстично е намалял броят на непреодолимите задачи. Графиките не се различават:

„Решението е, че скалата остава същата както миналата година. Ако имаше и най-малко основание, ако поне един от тези параметри принципно беше различен, разбира се, аз се бях ангажирал, че ние ще направим съответните корекции в полза на децата. Съжалявам за това, че някои родители са разочаровани от резултатите на децата, но така или иначе това е съвременната форма за оценяване", каза образователният министър.

Министерството вече има възможност да качи резултатите от изпитите в интернет на сайта на МОН. Министър Вълчев съобщи още, че е взето решение да бъдат легализирани дипломите на всички завършващи гимназисти така, както са подадени. Предстоят промени в нормативната уредба, която да разреши проблема в бъдеще.

Повече от 28 000 седмокласници се явиха на изпита по математика, с който се кандидатства в елитните гимназии. За три астрономически часа седмокласниците трябваше да решат 50 задачи. Местата в гимназиите с прием след 7-ми клас са с близо 3000 повече от кандидатите.
 
Верните отговори на теста ще се оценяват с 1, 2 или 3 точки. Максимумът  е 100.