“Чест е за община Ботевград, че е класирана на 25-то място по създаване на подходящ бизнес климат. По този показател той изпреварва някои от областните градове в страната. Според мен обаче градът трябва да бъде в първата десетка, защото е газифициран, има подходящо местоположение, разполога с необходимите трудови ресурси, администрацията е коректна към бизнеса и се стреми да съдейства за бързото реализиране на неговите проекти. Затова смятам, че класацията не е правилна, но не е и умишлена. Все пак, това че градът ни е на 25-то място от 265 общини в страната, може само да ме радва” – така Георги Георгиев коментира класацията на градовете с най-подходящи условия за развитие на бизнеса, която бе оповестена  официално вчера от Института за пазарна икономика.