Над 30 фирми са депозирали до 15.07.2009 г. в Национална агенция „Пътна инфраструктура" заявления за инвеститорски интерес към строителство и експлоатация на Проект „Тунел Шипка".

В писмата си потенциалните инвеститори са приложили общо представяне, както и описание на опита си в тунелното строителство и използваните за целта технологии и техника.

Заявленията не включват финансови аспекти на проекта, не се оценяват и не ангажират, както заявителите, така и НАПИ с евентуално бъдещо решение, участие в концесионна процедура, обясняват от НАПИ.

Процедурата по заявяване на интерес осигуря по-голяма прозрачност и е маркетингово проучване, което има за цел да определи обхвата на пазара за проект от такъв мащаб.

В подалите такива заявления броят на чуждестранните фирми значително надвишава броя на българските, което се компенсира от заявленията на сдружения, обявили българските си партньори.

Към края на м. септември или началото на м. октомври фирмите, заявили интерес, ще бъдат поканени на информационна среща, на която ще бъдат запознати детайлно с проекта и ще бъде организирано посещение на място.