Проф. Иван Илчев е новият ректор на Софийския Университет "Св. Климент Охридски".
Той се състезаваше с проф. Иван Петков, декан на Химическия факултет, който получи 109 гласа.
При балотажа проф. Илчев събра подкрепа от 218 гласа.
До момента той беше декан на Историческия факултет в Алма Матер.
Пред журналисти новият ректор заяви, че ще изпълни основното заложено в неговата програма, а именно СУ да подготвя мислещи млади хора.
В тази връзка той каза, че в настоящия си вид зрелостните изпити не могат да бъдат вход за университета. Когато се създаде външна единна оценъчна институция с високи критерии, тогава евентуално би могло. Той беше категоричен, че не може кандидат-студентските изпити в СУ по български език и литература и история да бъдат само тестове, защото той не иска в университета да влизат млади хора, които са запомнящи, а иска мислещи млади хора.
Роден на 25 юни 1953 г. в София
Средно образование в 114 гимназия с преподаване на английски език в София
Завършил специалност история (профил нова и най-нова обща история) в Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Асистент в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1978 г.)
Кандидат на историческите науки (1981 г.), "България в балканската английска политика (1913 - 1918)"
Гост-професор в Държавния университет на щата Охайо, Колумбус САЩ и Мерилендския държавен университет, САЩ /1984-1986/
Доцент по нова и най-нова история на Балканските народи (1987 г.)
Гост-професор в Центъра Уудроу Уилсън, Вашингтон, САЩ (1990 - 1991 г.); Университета на Чиба, Япония /1999-2000/.
Доктор на историческите науки (1993 г.), "Родината ми - права или не! Външнополитическа пропаганда на балканските народи"
Професор по нова и най-нова история на балканските народи (1995 г.)
Член на ВАК - 1997-2002
Декан на Историческифакултет 2003-до избирането му за ректор на СУ
Председател на научния съвет на ИФ - 2003 - и сега