Общинските съветници гласуваха “за” предложението на кмета Георгиев да бъде съкратена длъжността “Главен инспектор Инвестиции” в общинската администрация. Промяната в структурта на общината е във вразка с предприемането на антикризисни мерки за намаляване на влиянието на икономическата и финансовата криза, с оглед изпълнение на ПМС №156/17.06.2009 год. – това мотивът, посочен в докладната на градоначалника до местния парламент. 
Направената промяна влиза в сила от 1 август.
Длъжността “Главен инспектор Инвестиции” се изпълняваше от Цветанка Динкова, която е дъщеря на началника на автогарата.