На извънредното заседание, насрочено за 16 март /четвъртък/, Община Ботевград ще поиска съгласието на съветниците за отпускане на още 61 616 лева за финансово подпомагане на сдружения на собствениците за извършване на подготвителни дейности – енергийно и техническо обследване на жилищни сгради, във връзка с последващо кандидатстване по процедура за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради. 


Предложението за отпускане на средствата е на комисията, назначена със заповед на кмета, която извършва класирането на постъпилите заявления за подпомагане. 


В общинската администрация са постъпили общо 54 заявления. 16 от тях са класирани за подпомагане. Комисията предлага осигуряване на още 61 616 лева, от които: 10 264 /с вкл. ДДС/ за извършване на подготвителни дейности за всички, класирани с 43 точки заявления на собствениците, съобразно приложения списък; 50 352 лева /с включено ДДС/ за всички, които са класирани с 41 и 42 точки.


“Комисията счита за целесъобразно да бъде увеличен финансовият ресурс по процедурата, с цел предоставяне на възможност на по-голям брой сдружения на собствениците да възложат изготвянето на обследване за енергийна ефективност и техническите характеристики на сградата, изготвяне на технически паспорт и архитектурно заснемане, необходими за последващо кандидатстване по процедура към Националния план за възстановяване и устойчивост“, пише в мотивите на комисията.