През юни 2009 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 485 892 или с 10.8 на сто по-малко в сравнение с юни 2008 г.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Посещенията на чужденци в България през юни са 957 271 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 12.7 на сто.

Намаляват пътуванията на българите към почти всички наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътувания към Дания - с 49.3 на сто, Чехия - с 48.5 на сто, Малта - с 48 на сто, САЩ - с 43.5 на сто, следвани от Италия - с 42.3 на сто, Кипър - с 40.9 на сто.

намаляват също значително пътуванията към Франция - с 39.3 на сто, Австрия - с 38.2 на сто, Великобритания - с 36.4 на сто, Холандия - с 35.8 на сто, Белгия - с 35.6 на сто, Украйна - с 35.6 на сто, Швеция - с 33.7 на сто.

Увеличение на пътуванията в сравнение със същия месец на 2008 г. е регистрирано към Португалия - със 169.8 на сто, Турция - с 6.2 на сто и Гърция - с 5.7 на сто.

През юни тази година спрямо същия месец на 2008 г. НСИ отчита, че от Европейския съюз по-малко посещение у нас са осъществили гражданите на Словакия - с 38.7 на сто, Унгария - с 30.3 на сто, Румъния - с 29.2 на сто, Дания - с 27 на сто, Финландия - с 25.5 на сто и Швеция - с 23.5 на сто.

От групата "Други страни" най-голямо е намалението на посещения на граждани от Япония - с 39.7 на сто, Норвегия - с 37.6 на сто и Сърбия - с 34.9 на сто.

Нарастване е регистрирано за граждани на Украйна - с 8.6 на сто, Русия - с 2.9 на сто.