Две кражби на осигурителна техника от системата на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) са извършени за една седмица.

Крадци са демонтирали части от пътното оборудване на автоматичната локомотивна сигнализация в гара Искър, което заплашва сигурността на движение на влаковете, съобщават от компанията.

На 11 август 2009 г. са откраднати 23 броя кодиращи щепсела от системата за безопасност на НКЖИ, които компанията възстанови още на следващия ден.
Само седмица по-късно - на 18 август 2009 г., бяха откраднати още 60 броя кодиращи щепсели.

Автоматичната локомотивна сигнализация е една от системите, която гарантира безопасността на влаковото движение. Чрез нея се следи работата на локомотивния машинист и се прилага превантивно, ако неговите действия създават потенциална опасност за превозваните пътници и товари.
Такава система НКЖИ е монтирала в участъка София - Пловдив - Стара Загора - Бургас.

Резултатът от кражбите е пониженото ниво на безопасност на влаковото движение и заниженият контрол на сигурността.

Двете кражби са предизвикали аварийно спиране на няколко влака, което не само нарушава утвърдения график за движение на влаковете, но и нарушават комфорта на пътуване на пътниците във влаковете, посочват още от НКЖИ.

Освен обществено негативния ефект, тези кражби носят и сериозна финансова загуба на НКЖИ. Цената на един щепсел е около 200 лв.
Само за 8 дни от закупуването на новите щепсели, компанията непредвидено изразходва 17 хил. лв.

Експерти са категорични, че тези две посегателства могат буквално да бъдат оприличени на „терористични набези", защото кражбата на подобна система може да доведе до много по-сериозни последици от аварийното спиране на влака и нарушение на графика за движение.