Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов обясни бъдещия регламент във връзка с етикетирането на храните, с който производителите се задължават да пишат текста с по-едър шрифт.

Регламентът предстои да бъде внесен за разглеждане в Европейския парламент.

До края на годината ще бъде сформирана Агенция по безопасност и контрол на храните, информира министър Найденов за намеренията си.

Приоритет на агенцията ще бъде контролът върху качеството на храните а не само тяхната безопасност, уточни той, като посочи, че България е единствената страна член, която няма агенция по храните.

По време на срещата си с ръководствата на всички регионални структури на МЗХ и земеделски производители от Благоевград министър Найденов е съобщил, че новият изпълнителен директор на ДФ „Земеделие" Калина Илиева е поискала одит от Сметната палата за работата на предишното ръководство.

Министър Найденов коментира още, че заплатите в общинските служби по земеделие са обидно ниски и обеща това да бъде коригирано.