Тотален съдебен контрол в правосъдната система препоръча главният прокурор Борис Велчев и предложи на депутатите да обсъдят възможностите за въвеждането му.

Според него трябва да се упражнява съдебен контрол върху всички откази за образуване на досъдебно производство и за прекратяване на досъдебно производство.

Когато има такъв професионален контрол и прокурорите ще бъдат по-внимателни и доверието към правораздавателните органи ще се повиши, смята още главният прокурор.

Пред парламента той представи доклад за прилагането на закона за дейността на съдилища през 2008-ма година.

Въпреки че статистиката показва подобрени показатели, както подчерта Велчев, това не е истински измерител за ефективността.

Истинският измерител е възстановяването на доверието в прокуратурата, изтъкна той. До голяма степен ниската ефективност на контролните институции е резултат от законодателството, обърна внимание главният прокурор.

Той посочи като примери, че през миналата година Агенцията за вътрешен финансов контрол е извършила редица проверки и общата сума на събраните санкции е 600 000 лв., което издава липса на реален контрол.

През 2008-а година са регистрирани 13 300 обществени поръчки. Нередности са открити в 22, посочи главният прокурор и коментира, че това съотношение не говори добре за контрола.

Според него административното законодателство залага най-вече на методите на последващ контрол и всъщност реагира на нарушенията много след извършването им.

Борис Велчев акцентира още върху факта, че икономическото законодателство се е развило много в последните години, а инструментариумът за противодействие на нарушенията в тази област е останал на нивото на 1968 г., създаден за охрана на тогавашната социалистическа собственост.

Необходими са прости и ясни текстове в Наказателния кодекс, като например възложител на обществена поръка, който наруши закона за обществените поръчки се наказва, заяви Велчев.

Заради липсата на такъв текст нещата се третират като нарушение по служба съгласно разпоредите от 1968 г., което прави наказването много трудно, поясни главният прокурор.

Не се оплакваме от законодателството. Можем да прилагаме и действащото, но имаме нужда от модерно законодателство, заяви той.

Велчев обърна внимание и на факта, че законодателството у нас създава предпоставки за размиване на отговорности и това затруднява доказването на вина в наказателното производство.