Служители на Противопожарната служба в Ботевград извършват проверки във фирми и търговски обекти. Основно те правят оглед на електричестите инсталации и отоплителните уреди. Проверяват наличието и изправността на подръчните противопожарни уреди за гасене, както и безопасната експлоатация на отоплителните уреди през есенно-зимния сезон. 
При констатирани нарушения на противопожарните правила ще се налагат санкции до 2000 лв.