От 100 до 500 лева глоба ще отнася занапред джипи, което не си вдига телефона, независимо дали е в работно, или в извънработно време.
Санкцията ще важи дори ако пациентът го потърси нощем или в почивните дни, а той не пожелае да разговаря с него.
Това предвижда проект за изменение в Закона за здравното осигуряване.
Ако доктор прегледа болния през пръсти или си позволи да му спести част от лечение, също ще има санкции.
Глобите за такова провинение също са от 100 до 500 лева.
Докторите ще бъдат глобявани и ако закъснеят за работа дори ако работят в частни кабинети, но имат договор със здравната каса.
Нова агенция "Медицински одит" ще следи най-строго как лекарите изпълняват задълженията си.
Занапред хората могат да правят оплаквания в здравната каса, районните центрове по здравеопазване или да подават жалбите си в Министерството на здравеопазването, както и досега.