Заемите между физически лица на стойност над 5000 лв. задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2010 г. Промяната в Закона за данъците върху доходите на физическите лица беше приета от правителството и предстои да бъде разгледана в Народното събрание. Новото изискване не задължава гражданите да декларират банковите си кредити.

Разпоредбата се въвежда по предложение на Националната агенция за приходите заради повсеместната практика при ревизии на физически лица произходът на доходите да се обяснява със заеми от физически лица. Според НАП всяка втора ревизия за съпоставка на скъпо имущество с доходите се сблъсква с обяснението, че човекът е взел множество заеми от физически лица, най-често безлихвени и за срок от порядъка на 10 години. Има и парадоксални ситуации, в които гражданин обяснява по време на ревизия, че е взел заеми от 139 други лица и се налага проверка на всички тях. Друг често срещан проблем при ревизия е, че договорите за заем се сключвани без нотариална заверка на подписите и без никакви доказателства за паричен трансфер.

Според анализ на НАП общият размер на отпуснатите заеми между физически лица в България е 2,7 млрд. лв. Почти всички такива заеми са фиктивни и са сключени единствено за да се избегне данъчно облагане. Анализът на агенцията сочи още, че всеки икономически активен гражданин в страната е получил над 35 000 лв. небанков заем, а националната статистика отчита, че средната задлъжнялост на човек е 59 лв.

„Фиктивните заеми са превърнаха в нещо като национален спорт. Всеки ден слушаме обяснения за несъществуващи заеми. На това трябва да се сложи край. Абсолютно сигурен съм, че мярката няма да е административно бреме, защото всички знаем, че тези заеми реално не съществуват, тоест няма и да се декларират. Промяната означава, че ако  един заем  не е посочен в декларацията, той няма да се признава за данъчни цели”, каза по повод законовата промяна изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.