Общината ще подпомага дейноста на РУ на МВР, като отпуска ежемесечно средства за закупуване на 200 литра гориво за служебните автомобили на органите на реда. Целта е полицаите да осигуряват реда и спокойството в малките села на територията на общината.
Предложението за отпускане на средства за гориво за полицейските автомобили ще бъде обсъдено и подложено на гласуване на предстоящата сесия.