Проектът е разработена от екип на Областна администрация на Софийска област, ОДМВР-София и регионален инспекторат по образование

Областният управител на Софийска област Красимир Живков, директорът на ОД МВР-София комисар Тодор Илиев и началникът на инспектората по образованието на Софийска област Пламен Иванов подписаха програмата, с което беше дадено началото на нейната реализация в училищата. Съвместният проект включва превенция на зависимости, превенция и противодействие на асоциално поведение, насилие и агресия сред подрастващите и превантивни дейности по линия на безопасност на движението по пътищата. В реализацията на Областната програма по места ще участват инспектори от Детска педагогическа стая, пътни полицаи, представители на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,  учители и др. Освен занимания в часа на класа, са предвидени и извънкласни дейности, състезания, викторини, изложби.

В края на учебната година са предвидени три големи областни мероприятия, които ще бъдат организирани от институциите, инициирали проекта, съобщава Пресцентъра на МВР.