За 11 часа днес бе насрочено общественото обсъждане на предложенията за промени в Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги в община Ботевград. От страна на общинската администрация присъстваха зам.кметът Валентин Ценев, секретарят Цеца Иванова, екологът на общината Весела Василева и Дочка Стефанова – шеф на отдел “Местни данъци и такси”. Общинският съвет бе представен от неговия председател Маргарита Кирова. Към обсъждането прояви интерес само една наша съгражданка. Нейните въпроси бяха свързани предимно с разделното събиране на отпадъци.

“Боклукът от контейнерите за разделно събиране се извозва всяка седмица от автомобил на фирма “Екопак”. Към момента разделно събиране се извършва в Ботевград, Трудовец и Врачеш. Предстои то да бъде въведено и в останалите населени места на общината. Когато това стане, общината ще помисли за стимули на гражданите с екологична култура в това отношение”, каза в отговор зам.кметът Валентин Ценев. Той информира, че срещу разделното събиране на отпадъци общината получава енергоспестяващи лампи и дръвчета за засаждане от фирма “Екопак”.

До датата, обявена за провеждане на общественото обсъждане, не са постъпили писмени предложения от граждани във връзка с предложените промени в Наредбата. В ОбС е внесено предложение от Инициативен комитет, съставен от местни бизнесмени, който предлагат такса смет за юридически лица да се опраделя на реално генериран боклук. То ще бъде предложено за обсъждане и гласуване на сесията на общинския съвет, която ще се проведе през другата седмица. Тогава местните депутати ще се произнесат и по докладната на общинското ръководство, в която се предлага размерът на такса битови отпадъци за жилищни имоти да бъде 3 промила, а за нежилищни – 16 промила. Промените в Наредбата предвиждат още собствениците на незастроени имоти да плащат само за услугите “ползване на депо за битови отпадъци” и “поддържане чистота на обществените територии”. Облекчението важи при условие, че имотът не се ползва през годината, което се декларира предварително в отдел “Местни данъци и такси” към общината.