Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
23 новини с етикет: такса смет

На днешното редовно заседание Общинският съвет гласува размера на такса битови отпадъци за 2020 год. Увеличението за юридически и физически лица е съответно с 1 на 1000 и 0,3 на 1000, а не както бе предложено в първоначалния проект за решение: 1,5 на 1000 и 0.5 на 1000.  За нежилищни имоти на..

Драстично се увеличава размерът на отчисленията за тон депониран отпадък по член 64 от Закона за управление на отпадъците. В момента отчисленията, които всяка община внася към Министерството на околната среда и водите за депониране на твърди битови отпадъци в депата, са 57 лева на тон. През 2020 г...

На редовното заседание в четвъртък общинският съветник Дамян Маринов внесе докладна, в която предложи да бъде допълнена Програмата за промотиране на Ботевград като дестинация за инвестиции с мярка №5 – „Насърчаване на инвестициите в селата на Община Ботевград“. Мярката..

Приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси влиза в сила от 1 януари 2020 година, което означава, че и през идната година ще се прилагат досега действащите норми. За осигуряване дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката на Община Ботевград за..

   До 31 декември  собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които не ги ползват целогодишно могат да подадат декларация за освобождаване от част от таксата за битови отпадъци за 2017г.     Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси предвиждат да не..

Областният управител е върнал решението на ОбС Ботевград, с което органът за местно самоуправление разрешава на общината да се разплаща със строителите на пречиствателната станция за отпадни води от такса смет. Решението бе подкрепено с гласовете на съветниците на кмета. Да припомним, че..

Както се очакваше, бурни дебати предизвика докладната, в която общината спешно поиска разрешение от съветниците да се разплаща със строителите на пречиствателната станция за отпадни води, използвайки средства от такса "смет". Съветници от опозиция изразиха мнения, че тази докладна е..

Губернаторът на Софийска област Росица Иванова е оспорила пред Административния съд решение №283/18.12.2015 на ОбС Ботевград , с което бе приета такса битови отпадъци за 2015 г. Искането на Областния управител е решенито да бъде обявено за нищожно, тъй като юристите й са открили сериозни нарушения..

Собствениците, които няма да ползват имотите си през 2015 година, могат да подадат декларация до отдел местни данъци и такси, за да не бъде начислявана такса битови отпадъци. Самата декларация е качена в интернет и може да бъде изтеглена от сайта на общината. В декларацията се посочват името на..

Цифрата бе съобщена от Дочка Стефанова, началник на Дирекция „Местни данъци и такси” към община Ботевград и това са длъжниците, които са дадени на съдия-изпълнител от началото на тази година.На извънредното си заседание днес общинските съветници приеха изменения в Наредбата за..

« предишна123следваща »