В малкия салон на читалището се проведе публично обсъждане на промени в Наредбата за определяне на местните данъци и такси. Присъстваха общинското ръководство, служители на общинската администрацията, общински съветници и представители на бизнеса.
Срещата бе открита от кмета Георги Георгиев, който е вносител на предложението за изменения и допълнения в Наредбата. Той обясни, че на сесията на ОбС през следващия месец ще внесе докладна за намаляване на такса смет за юридически лица с 3 промила. Това означава, че от 1 януари 2012 година размерът на такса смет за недвижими имоти с нежилищно предназначение става 6 промила. Градоначалникът съобщи, че след нова година се предвижда от такса смет да бъдат освободени онези юридически и физически лица, чиито имоти не са застроени, както и юридическите лица, преустановили дейността си в недвижимите активи, които притежават. „Това обаче ще трябва да се докаже от страна на фирмите, а комисия, назначена със заповед на кмета, ще извърши проверка. Помещенията ще бъдат запечатани със специални стикери. Ако впоследствие констатираме, че сме подведени, ще има строги санкции за нарушителите ”, каза Георги Георгиев. Той допълни, че фирмите, които се издължат към местната хазна до 30 април, ще ползват две отстъпки: 5 на сто, която е фиксирана в закона и е валидна за цялата страна, и 10 на сто - по предложение на общината.  „Не се съмнявам, че ОбС ще подкрепи измененията и допълненията в Наредбата, защото те имат за цел да облекчат дейността на бизнеса в условията на икономическа криза”, каза кметът.
Единственият въпрос от страна на бизнеса отправи управителят на италианската фирма „Булсан” Николай Манчев. Той попита дали се изключва възможността такса смет за юридически лица да се определи на база генерирано количество битови отпадъци. Георги Георгиев отговори: „Сигурно един ден това ще се случи, стига да се създаде ситуация, при която можем да предложим тази форма. В много държави е така. Общините там отпечатват специални стикери, които се предоставят на фирмите, а те ги лепят върху чувала или контейнера, който трябва да бъде изхвърлен. Законите в тези държави обаче са толкова жестоки, че никой не може да си помисли да изнесе на улицата съд без стикер.”.
Директорът на гимназията Даниела Колева попита какъв ще бъде размерът на такса смет за учебните заведения. Общинският съветник Цеца Христова предложи тя да бъде еднаква за всички училища. В отговор Георги Георгиев заяви, че таксата за учебните заведения не може да бъде изравнена, защото броят на учениците в тях е различен. Той каза още, че такса смет за всяко училище ще бъде изчислена.