Изследователи, занимаващи се с търсене на извънземен живот са разработили прост код за изпращане на съобщения в Космоса. Умерено развитите в интелектуално отношение извънземни с математически способности и малки астрономически знания, би трябвало лесно да се справят с разшифровката на кода.

До сега земните жители предимно са търсели изкуствени сигнали от Космоса в радиодиапазона, а не са излъчвали новини за себе си (с изключение на ТВ сигналите).

Има много начини за предаване, но както отбелязва специалистът от Калифорнийския технологичен институт Майкъл Буш и физикът от Станфордския университет Рейчъл Редрик, не се отделя достатъчно внимание на това да се направят съобщенията понятни за друга цивилизация.

Според Буш и Редрик, нито отправеното през 1974 г. съобщение към звездния клъстър М13, нито Cosmic Calls от 1999-2003 г. не са тествани за възможност за разкодиране. По тази причина, учените са изобретили собствена система за проверка - Буш измисля код, а Редрик играе ролята на извънземно същество, опитващо се да го разбере.

Както и в ранните версии, Буш е използвал радио за генериране на нули и единици. Но ако преди сигналът трябваше да бъде преобразуван в изображение, сега той крие математически уравнения.

Редрик получила кода и отхвърлила началната част с няколко фрагмента от останалия код, сякаш сигналът е изкривен при преминаването си в космическото пространство.

Без да знае нищо за самия код и използвайки само молив, хартия и компютърна обработка на функциите, тя е разшифровала повтарящото се начало - описания на гравитацията и атомните маси, които са „неотносителни числа и би трябвало да се знаят навсякъде". Когато Рейчъл открила тази информация, останалата част от съобщението - описания на атоми, химични формули и сведения за Слънчевата система, се решила доста бързо.

Кодът предполага, че другопланетните жители имат поне еквивалентни на земляните знания по математика, астрономия и физика. На пет студента е бил нужен само час, за да определят няколко базови математически и граматически закономерности на кода на Буш, затова разшифровката на земните послания не би трябвало да е сложна задача.

Независимо от това, нови съобщения няма да се изпращат засега в Космоса, заради липса на финансиране.