Днес Община Ботевград изплати еднократни помощи на 50 майки, подали заявления в периода 01.01.2024 - 31.03.2024 г. Общият размер на преведените средства е 24 500 лв.


19 майки с висше образование са получили по 600 лв. По 500 лева са изплатени на 21 майки със средно образование. Шест майки с основно и четири без образование са подпомогнати съответно с по 300 и 200 лева, съобщи Борис Борисов – зам.-кмет на община Ботевград.