Две седмици остават до изтичането на срока, в който гражданите могат да платят с отстъпка от 5 % данъка за довнасяне по годишните декларации за облагане на доходите, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).
Отстъпката се ползва ако дължимият данък постъпи по сметките на НАП до 10 февруари 2010 г.
Плащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. В повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.
Данъците и осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на компетентните Териториални дирекции на НАП. За физическите лица това са дирекциите по постоянния им адрес. Клиентите на НАП трябва да знаят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (111213-„Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” за декларациите за облагане на доходите на физически лица), входящия номер на данъчната декларация, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането.
Най-лесният и достъпен начин за плащането на данъка е по интернет. Плащането на данъци по този начин изисква наличието на дебитна карта, регистрация в системата ePay и в интернет-страницата на приходната администрация.