Към обявения дневен ред за първата сесия на Общинския съвет за тази година беше прибавена още една точка-предоставяне ски-влек в м.Смесите на с. Ямна за безвъзмездно ползване от ТД „Старопланински турист”. Общината им го предоставя за безвъзмездно ползване за 3 години.
Материалите за сесията и проекта за решения от страна на Общинска администрация бяха докладвани от Росица Христова-заместник-кмет на Общината.
Като открояващи се въпроси бяха отчета за работата на Общинския съвет за миналата година, който беше внесен от д-р Глогов, актуализацията на бюджета на общината към 31 декември 2009 год. и преминаването на детските градини към делегирани бюджети.
Както обикновено се казва в такива случаи, по всички разгледани въпроси бяха приети и съответните решения.
Когато се предложи отчета за изпълнението на бюджета за миналата година, беше направена бележка от общинският съветник Милчо Цацов, че има разминаване между планиране и отчитане на извършеното през годината. Обикновено се планира с широка ръка какво трябва да се направи, а на практика голяма част от това не се изпълнява. Според него, това личи от сегашния отчет за миналата година.
На 10 833 230 лева е актуализиран бюджета към 31 декември 2009 година. 
На 15 февруари 2010 година общинските съветници ще трябва да разгледат и приемат проекта за бюджет на Етрополска община за 2010 година. Това ще бъде и единствената точка за работата на тази сесия.