Бившият шеф на Комисията по досиетата Методи Андреев заяви пред Нова телевизия, че биографията на собственика на Левски Тодор Батков е изпрана.

"Има нещо интересно за господин Батков, което ще ви кажа сега за пръв път. Господин Батков, ако не е първият, то е един от първите хора в България, който е получил достъп до класифицирана информация, свързана с индустриална сигурност. Защо ви го казвам това нещо. Защото, ако комисията на госпожа Цвета Маркова си е свършила перфектно работата преди да даде на господин Батков този допуск до класифицирана информация, тя, именно комисията на Цвета Маркова и самата Цвета Маркова трябва да отговори на следните въпроси. Чуйте сега много добре въпросите, които по закон трябва да бъдат установени, когато се дава такъв допуск. Това е член 97 от Закона за защита на закона за класифицираната информация. Член 97, алинея 2, точка 1 казва „За лицата, които се проучват за допуск до „Индустриална сигурност", се изисква да се установи структурата и произхода на капитала на кандидата", чувате ли добре, „структурата и произхода на капитала на кандидата".А точка 2 , чуйте сега много добре точка 2, казва „Търговски партньори, финансови отношения, вещни права и други данни, необходими за преценка на надеждността на кандидата".

Сега не е тайна, че господин Батков е в тесни бизнес отношения, или поне беше, с Майкъл Чорни. Не е тайна, че Майкъл Чорни беше изгонен от нашата страна поради това, че заплашваше националната сигурност. И аз питам сега, като се правени проверките на господин Батков, тези факти и обстоятелства взети ли са под внимание, проверявани ли са въобще или просто е трябвало господин Батков да получи такъв допуск? Т.е. излиза, че нашата държава, нейните официални институции, президент, в случая госпожа Цвета Маркова изпраха биографиите на тези хора. Което аз не го приемам".