бщинското ръководство е внесло докладна в ОбС, в която предлага да бъдат отпуснати 100 000 лева за превоз на пенсионери на територията на община Ботевград. Средствата ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината, ако местните депутати подкрепят предложението на сесията, която ще се проведе на 25 февруари в малкия салон на читалище “Христо Ботев”.