Община Ботевград ще подпомогне с 50 лева за Великден 233 пенсионери с постоянен адрес на територията на общината. Те получават минимална пенсия за стаж и възраст – 161.38 лв. 


Всеки един от тях е уведомен с писмо от общината, че ще получи финансова помощ. 


Парите ще бъдат предоставени на хората в периода 11 – 22 април. Пенсионерите от Ботевград могат да си ги получат от касата на общината, а в селата – от кметствата. 


Ако някои от пенсионерите в списъка няма възможност да си получи лично определената сума, тя ще бъде предоставена на упълномощено от него лице. 


Средствата за финансово подпомагане на пенсионерите с най-ниски пенсии са осигурени от собствени средства на общината, а не от държавата. Парите са предвидени в общинския бюджет за тази година и се отпускат с решение на местния парламент.