Сметната палата публикува списък на лицата, заемащи висши държавни длъжности, за които проверките на ежегодните декларации или уведомления, подадени през 2009 г., са приключили със заключение за несъответствие. Те са 282 на брой. Сред тях са трима депутати от София област.

Драгомир Стойнев от БСП не е декларирал употребяван автомобил “Фолксваген Поло”, управляван от съпругата му.
Емил Димитров от ГЕРБ не е декларирал придобити през 2008 год.1/2 идеални части от гори с площи от 103.7 декара, 113 декара, 117.53 декара, находящи се село Дивчовото, община Тетевен. Неговият съпартийник Цветан Сичанов не е декларирал употребяван автомобил "Фолксваген Пасат". 

В списъка със заключенията за несъответствие попада и бившият зам.-областен управител Цанко Маринов. Той не е декларирал употребяван автомобил “Пежо 306”.

Всички лица, в декларациите на които са установени несъответствия, са уведомени и са направени повторни проверки за окончателно изясняване на фактите.

Законът дава право на лицата да правят промени в подадените от тях декларации само до 31 май на текущата година. Промени след тази дата не са позволени от закона.

Списъкът със заключенията за несъответствие ще бъде изпратен на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”.