Правителството определи таксите за издаване на новите документи за самоличност.
Подмяната на документите ще започне от края на март.
Подмяна на личната карта ще ни струва 18 лева, 25 лева свидетелството за управление на МПС, а паспортът с биометрични данни ще ни излезе 40 лева.
Така задграничният паспорт ще ни струва с 10 лева повече, но според правителството таксата продължава да е значително по-ниска от средната за държавите-членки на ЕС, която е около 45 евро.
Социалният елемент пък е отчетен при формирането на цената за лична карта, тъй като тя е задължителен документ за всички граждани.
Запазват се и пропорциите в цените за различните поръчки - експресна, бърза и обикновена услуга.
Преференциите също не отпадат. Така лицата между 14 и 16 години няма да плащат за първия си документ за самоличност.
За деца до 14 години пък задграничният паспорт ще струва едва 25% от стойността на обикновената услуга, а за всеки следващ – 50%.
Хората над 70 години също ще заплащат 25% от цената на паспорта и няма да плащат за лична карта и шофьорска книжка.
Преференции ще ползват и хората между 58 и 70 години, както и тези с над 50% трайно намалена работоспособност.
Ако се окаже, че новият ви документ с биометрични данни е повреден, но все още валиден, няма да заплащате за нов.
Това обаче ще стане, ако увреждането е причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и компонентите, свързани с него.