26.42 % увеличение на цената на природния газ за второто тримесечие на 2010 г. искат от „Булгаргаз”.
От компанията съобщиха, че отчитайки факторите, формиращи равнището на цената на газа, както и измененията и допълненията на Наредбата за регулиране на цените въведени по предложение на ДКЕВР в сила от 30 декември 2009 г., “Булгаргаз” ЕАД предложи на ДКЕВР да утвърди цена на природния газ за второ тримесечие на 2010 г. в размер на 522.40 лв./хм3 без ДДС.
Увеличението от 109.16 лв./хм3 (26.42 %) в сравнение с действащата цена, е в резултат на по-високите през последните месеци цени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари, курса на лева към щатския долар и начислена част от недовзет приход през І-во тримесечие на 2010 г.