Увеличение на цената на природния газ с 6.91% от 1 юли предлага “Булгаргаз” за утвърждаване от ДКЕВР, съобщиха от газовата компания.
Предложената цена на газа за ІІІ-то тримесечие на 2011 г. е 568.92 лв./хм3 без ДДС или увеличение с 36.78 лв./хм3 спрямо утвърдената от ДКЕВР цена за ІІ-ро тримесечие на 2011 г. В сравнение с предложената от “Булгаргаз” ЕАД цена за второ тримесечие на 2011 г. увеличението е с 25.87 лв./хм3 – 4.76%.
Увеличението в сравнение с действащата цена е в резултат на по-високите през последните месеци цени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари и не включва недовзети от “Булгаргаз”ЕАД от предходни периоди приходи.