Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) реши пределната цена на природния газ да бъде коригирана с 23.89% за четвъртото тримесечие на 2008 г., съобщиха от пресцентъра на ДКЕВР.
С приетото днес решение цената на синьото гориво от 1 октомври ще бъде 538,66 лв. за 1000 куб. м без ДДС. Корекцията е с 103,86 лв. върху прилаганата в момента от Булгаргаз ЕАД цена на синьото гориво, която е 434.80 лв. за 1000 куб. м без ДДС.
Регулаторът отказа исканото от Булгаргаз ЕАД повишение с 36.51%