Както е известно, системата GPS работи с помощта на спътници и само на земната повърхност. Това обаче не е подходящо за нуждите на военните и тайните служби, които често се помещават дълбоко под земята в бункери. За да реши този проблем, Американската агенция за съвременни отбранителни изследвания DARPA разработва навигационната система Sferics-Based Underground Geolocation (S-BUG), която ще може да работи под земята.

В тази разработка се използват нискочестотните сигнали, създавани от разрядите на мълниите, тъй като те проникват дълбоко под земята и могат да се улавят от приемници, разположени там. Проектът S-BUG стартира още през миналата година, а сега американските военни продължават по план.

В скоро време те ще проведат конференция с производителите на оборудване, които са заинтересовани от този проект. Естествено, технологията първоначално ще се използва за военни цели, но в по-далечно бъдеще, както се е случвало неведнъж, може да премине и в гражданския сектор.