От понеделник (15 март) няма да се приемат заявления за документи за самоличност с такса обикновена услуга, припомнят от МВР. В тази група влизат и документите за пребиваване в страната и шофьорските книжки.

До 23 март ще се приемат заявления за документи за самоличност на български граждани и чужденци само за бърза (три работни дни) и експресна услуга (8 часа). На 17 март спира приемането на заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС и на български лични документи за чужденци с такса и за бърза услуга. Ще се приемат заявления само за експресна услуга, съобщава Българската телеграфна агенция.

От 24 март няма да се приемат заявления за български документи за самоличност за български граждани и за бърза услуга. Ще остане само прием на заявления за експресна услуга. До обяд на следващия ден ще се приемат всякакви заявления за български документи за самоличност от сегашния образец. След това ще се връчват готовите издадени по сегашния образец документи.

От 29 март започва приемът на заявления за издаване на български документи за самоличност на български граждани и чужденци по новия образец. Първоначално ще се приемат документи само за обикновена услуга. От 6 април ще започне приемът на заявления за български лични документи за бърза и експресна поръчка.

В десетки дипломатически представителства на България по света вече има биометрични гишета за обработка на новите документи за самоличност. Там, където няма подобна техника, ще се издава временен паспорт с валидност до 12 месеца, за да може българският гражданин да се завърне в България или да отиде в най-близкото представителство с биометрично гише за прием на заявлението. Взетите биометрични данни ще се пращат по електронен път до България. Готовият документ ще се връща или по дипломатическа поща или с куриерска фирма. Разходите ще са за сметка на получателя на документа.

Таксата за издаване на нова лична карта става 18 лева, за свидетелство за управление на моторно превозно средство - 25 лева, а за паспорт с биометрични данни - 40 лева. Макар и по-висока с 10 лева от досегашната, таксата за издаване на паспорт с биометрични данни остава значително по-ниска от средната в държавите от ЕС, която е около 45 евро.

Гражданите между 14 и 16-годишна възраст се освобождават от такса за издаване на първа лична карта. За първи паспорт на дете до 14-годишна възраст ще се заплащат само 25 на сто от стойността на обикновената услуга, а за следващ - 50 на сто. Няма да плащат за лична карта и за свидетелство за управление на МПС хората над 70-годишна възраст. Те ще дължат такса, равна на 25 на сто от таксата за паспорт. Гражданите между 58 и 70-годишна възраст заплащат 60 на сто от обикновената услуга за лична карта, 50 на сто от таксата за паспорт и 44 на сто от таксата за свидетелство за управление на МПС.

Хората с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ще заплащат 10 на сто от стойността на обикновената услуга за издаване на лична карта, 12 на сто - от таксата за свидетелство за управление на МПС и 7 на сто - от таксата за паспорт.

Биометрични данни ще имат само паспортите. Личните карти и шофьорските книжки ще бъдат от друг материал, който е много по-издръжлив, а освен това ще имат и вградени нови защити. Всички възрастни хора, които имат зелени паспорти, ще продължат да ги ползват. Няма да сменят личните си карти и всички, които са притежатели на безсрочни документи за самоличност.

Срокът на голяма част от документите за самоличност изтича тази година. Подмяната на документи за никого не е задължителна сега. Това може да стане и след изтичането на срока на документа. С цел да се избегнат опашките пред РПУ-тата валидността на шофьорските книжки и личните карти ще бъде удължена с шест месецa, но те ще важат през този период само в България, с тях няма да може да се пътува в чужбина. Причината е, че няма как да се актуализират данните на документа, които вече веднъж са записани в него.