Стартира приемането на експресни и бързи услуги за издаване на лични документи по новия образец

На 29.03.2010 г. започна приемането на заявления за издаване на лични документи от новия образец. За периода до 01.04.2010 бяха приети общо 51689 заявления, от които - 15489 за издаване на паспорти, 24244 за лични карти и 11976  за свидетелства за управление на МПС. При реалното стартиране на процеса по персонализация (отпечатване на личните документи) се наблюдават технологични проблеми, водещи до определено забавяне, независимо че екипите в цялата страна работиха през всичките празнични дни.
Съгласно предварително обявения график на 06.04.2010 г. започва приемането и на експресни и бързи услуги, чието изпълнение съответно е до 8 работни часа и 3 работни дни.
Поради регистрирания голям интерес и с цел ограничаване на възможни грешки, от МВР умоляват гражданите да ползват ускорените услуги само в случаите на обективна необходимост. При достигане на експлоатационната мощност на системата гражданите ще бъдат информирани своевременно.