От днес започна издаването на новите лични документи за самоличност. Повече от 20 човека чакаха пред гишето в паспортна служба в Ботевград. Обслужването става бавно, тъй като се извършва само от един служител, показа проверка на наш репортер. Допълнителни затруднения създават банките, които все още не са наясно с размера на таксите за издаване на новите лични документи.

За издаване на лична карта такса не плащат лицата от 14 до 16 годишна възраст и над 70 години. За издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 години и за всяка лична карта на лица от 16 до 18 години се заплаща: 13 лева за обикновена услуга до 30 работни дни; 26 лева – бърза услуга до 3 работни дни и 65 лева за експресна услуга в рамките на 8 работни часа.
Издаване на лична карта /с валидност 10 години/ на лица от 18 до 58 години струва: 18 лв. за обикновена услуга, 36 лв. – бърза и 90 лв. – експресна.
За издаване на лична карта /безсрочна/ на лица от 58 до 70 години се заплаща: 11 лева – обикновена услуга, 22 лв. – бърза и 55 лв. – експресна.
Лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто заплащат: 2 лева – за обикновена услуга, 4 – за бърза, и 10 – за експресна.

За издаване на първи паспорт на лица до 14 години се заплащат следните такси: 10 лева – обикновена услуга, 20 лева – бърза и 50 лева – експресна.
Издаване на следващ паспорт на лица до 14 години струва: 20 лева за обикновена услуга, 40 лева – за бърза и 100 лева – за експресна.
Лицата между 14 и 58 години заплащат: 40 лева за обикновена услуга, 80 лева – за бърза и 200 лева – за експресна.
Издаването на паспорт на лица между 58 и 70 години струва: 20 лева за обикновена услуга, 40 лева – бърза и 100 лева – експресна поръчка.
Лицата на 70 години заплащат: 10 лева – за обикновена услуга, 20 – за бърза и 50 – за експресна.

Издаването на свидетелство за управление на МПС на лица до 50 години струва: 25 лева за обикновена поръчка до 30 работни дни и 50 лева за бърза поръчка в рамките на 10 работни дни.
За издаване на СУМПС лицата от 58 до 70 годишна възраст заплащат: 11 лева за обикновена услуга и 22 лева за бърза.
Лицата с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто плащат: 3 лева за обикновена услуга и 6 лева за бърза услуга.
Лицата над 70-годишна възраст са освободени от такса за издаване на свидетелство за управление на МПС.

За издаване или подмяна на контролен талон се заплаща: 1 лев за обикновена услуга и 2 лева – за бърза.

Важно е гражданите да знаят още, че не трябва да се подменят предсрочно документите от стария образец. Документите от стария образец са и ще бъдат валидни за страната, ЕС и чужбина до срока на тяхната валидност. Изтичащите през 2010г. лични карти и свидетелства за управление на МПС ще важат още 6 месеца след изтичане на валидността им и то само на територията на Р България.
За български граждани, живеещи в чужбина, е предвидена услугата продължаване срока на валидност на паспорт без електронен носител на информация. Тя се извършва от дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина. Срокът на валидност може да бъде продължен еднократно за срок до 01.12.2010г.
При подаване на заявление за издаване на новите български лични документи не е необходимо да закупувате и попълвате предварително заявление и не е необходимо да представяте актуални снимки.