Кметът Георги Георгиев внесе докладна в общинския съвет, в която предлага директорите на училищата да използват своевременно платените си годишни отпуски, както и да не им се изплащат обезщетения от делегираните бюджети при неизползвани отпуски за минали години.
От докладна става ясно, че към 2 февруари 2010 година някои от директорите на общинските училища имат неизползван платен годишен отпуск в размер на повече от 200 работни дни.
“Изплащането на обезщетения за неизползван годишен отпуск на директорите на училищата е грабеж в общината. Директорите са длъжни до пенсионирането си да използват отпуските си”, категоричен бе Георги Георгиев. Мнението на градоначалника обаче не бе споделено от общинските съветнички Даниела Дойчева и Мария Пеева, които оглавяват учебните заведения във Врачеш и Скравена, но не попадат в списъка на директорите с неизползвани отпуски за минали години. Даниела Дойчева заяви, че директорите имат право на 56 дни платен годишен отпуск, но не винаги им се разрешава да го използват. Мария Пеева предложи на кмета да оттегли докладната си, тъй като не е обсъдена в Комисията по образование. “Има съществени аргументи, с които трябва да бъдете запознат преди да внесете докладната за гласуване в ОбС”, каза Мария Пеева.
Съветници от опозицията определиха предложението на кмета като прецедент.
Георги Георгиев заяви, че сега оттегля докладната, защото предложението отправя съветник от ДИБО, но на другата сесия отново ще я внесе за гласуване. "Никой не може да ме убеди, че има незаменими директори на училища, както и незаменими кметове", каза в заключение градоначалникът.