Правителството прие допълнение към свое постановление от т.г. за изпълнението на държавния бюджет за 2007 г . Това съобщи правителствената информационна служба.

С него се урежда изплащане до края на годината на присъдено обезщетение по Кодекса на труда на служител от администрацията на закритата Комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб на Българската армия.

То е в изпълнение на влязло в сила съдебно решение. Сумата на обезщетението включва 197,50 лв. деловодни разходи и 1457,55 лв. главница, заедно със законната лихва, считано от 13 май 2003 г.

Средствата за изплащане се осигуряват от централния бюджет и ще бъдат изплатени чрез бюджета на Министерството на финансите.