От 11 часа днес в зала 15 на общината кметът Георги Георгиев раздаде финансови помощи на 50 майки, подали заявления и документи до 15 септември 2009 година. 13 майки получиха по 600 лева, тъй като имат завършено висше образование. Общият размер на средствата, които общината осигури за финансовата подкрепа, е 23 400 лева.
Помощите се раздават поетапно по входящи номера на подадените заявления. Към тях се внася и набор от документи, които се изискват за получаване на финансова помощ, обясниха от общината.