Общинските съветници Димитър Маринов и Петя Кочкова са внесли актуално питане до кмета на общината. В него те   настояват да получат отговор на следните въпроси:
каква е средната работна заплата на работниците в “Родина”, голяма част от които са инвалиди; изплащат ли се редовно заплатите; какви социални привилегии са загубили през последните години – пътни разходи, намаление на храна, привилегии за почивки и т.н и защо.
Общинските съветници са получили информация, че работници на “Родина” работят по договор за други фирми, но те не получават цялото възнаграждение, което другата фирма изплаща изцяло за тях на “Родина”. Д. Маринов и П. Кочкова настояват да се направи проверка, за да се установи доколко тези информации отговарят на истината.
Въпросът им към общинското ръководство е какви мерки ще се предприемат през следващите месеци за подобряване на състоянието на фирма “Родина” чрез възлагане на общински поръчки или друга финансова помощ.
Двамата общински съветници настояват кметът да им отговори писмено на поставените въпроси.