Утре, 30 април, е последният срок, в който гражданите могат да подадат годишната си декларация за облагане на доходите от 2009 г. От НАП предупреждават, че тези, които са изчакали последния ден, за да представят своите документи, трябва да са подготвени, че може да чакат на опашки и да не бъдат обслужени бързо. Декларации могат да се подадат също и по пощата с обратна разписка, в определени пощенски станции срещу входящ номер, както и по електронен път. Всички, които подадат декларация чрез интернет, подписана с електронен подпис, ползват отстъпка от 5% върху дължимия данък за довнасяне.
До края на април всички офиси на НАП ще приемат декларации без прекъсване за обедна почивка.
Двадесет и осем българи са декларирали пред НАП доходи над един милион лева в годишните си декларации за облагане на доходите от 2009 г. За същия период на миналата година над 1 млн. лв. доходи са посочили 87 човека.
Най-лесният и удобен начин за деклариране на доходите е подаването на декларация с баркод. Декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод е достъпна в интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Тя е електронно копие на подоходната декларация и може да бъде попълнена на компютър, като не се изисква електронен подпис. Гарантирано е, че във формуляра няма да има технически грешки, защото всички изчисления се извършват автоматично. След като декларацията бъде попълнена електронно, трябва да се разпечата на принтер и да се подпише собственоръчно. При разпечатването й се генерира баркод, който съдържа цялата въведена информация и позволява данните да бъдат заредени в системата на НАП  без човешка намеса.
На 30 април изтича още един важен срок за самоосигуряващите се лица. Тогава те трябва да подадат декларация образец № 6. Тя съдържа данните за дължими осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица.  До 30 април самоосигуряващите се лица трябва да представят справки № 1 и № 2 от годишната данъчна декларация за облагане на доходите. Справки 1 и 2 служат за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски.
Повече информация и консултации за попълване на всички видове данъчни и осигурителни декларации може  да се получи от информационния център на НАП на телефон  0700 18 700, на цената на един градски разговор. Кол центърът на приходната агенция ще работи с удължено работно време до края на данъчната кампания – от 8,00 до 18,30 ч.  Образци на декларациите, указания за попълването им и инструкции за плащане на дължимите данъци и осигуровки могат да се видят в сайта на НАП  www.nap.bg.