С разрешение на кмета на Етрополска община инж.Богомил Георгиев от 26 ноември т.г. Целодневна детска ясла „Калина Вескова” в Етрополе вече разполага с превоз за децата.

В яслата се отглеждат 48 деца, като 30 от тях се поемат сутрин и оставят в края на работния ден на чакащите ги родители.
Превозвачите Цветомир Ценов и Пейо Пеев ги возят  по определен и съгласуван маршрут с родителите, чиито домове са на по-далечно разстояние от яслата.

Автобусът тръгва от детската ясла за децата сутрин в 7,20 часа и ги връща на родителите вечерта в 17, 30 часа.