Вчера на интернет страницата на Община Ботевград е обявена обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и ремонт на ДЯ „Здравец“, Ботевград“. Предвидените строително-ремонтните дейности включват: основен ремонт на покривна конструкция, демонтаж и подмяна на В и К инсталации, цялостна подмяна на отоплителна мрежа, изграждане на нова ел. инсталация, подмяна на табла и електрообзавеждане и други. Предвиждат се и дейности, свързани с изпълнение на предписания от РСПБЗН - монтиране на антипаник брави, обособяват се самостоятелни входове на помещенията и други.


Оферти или заявления за участие се подават до 17:30 часа на 22.05.2018 г. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 4 месеца. Нейната прогнозна стойност е 296 011,42 лева без включен ДДС. Средствата са осигурени от Община Ботевград по Проект "Красива България" към Министерството на труда и социалната политика.  


 


Повече информация за обществената поръчка ще откриете ТУК.