До един месец общината ще подпише договор за финансиране на три проекта: за изграждане на новото регионално депо за твърди битови отпадъци, за ремонт на детски градини и за подготовка на техническата документация за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в Ботевград, съобщи кметът на Георги Георгиев.
Очаква се до края на първото шестмесечие да получат оценки още два проекта - за довършване на Дома за възрастни хора в ЖК “Васил Левски” и за изграждане на втора пречиствателна станция за питейни води в Ботевград, каза градоначалникът за botevgrad.com. Припомняме, че за осигуряване на средства по тези два проекта се ангажира лично министърът на финансите Симеон Дянков по време на посещението си в Ботевград през февруари тази година.